ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА

Система за периметрова охрана с видео идентификация ЗА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА


  • Видеонаблюдение -  IoImage - IoImage


производител: IoImage
подгрупа: Система за периметрова охрана с видео идентификация

Специализирана видеосистема за детекция и проследяване на обекти.


Специализирана видеосистема за детекция и проследяване на обекти ioibox


Израелската компания Ioimage е сред първите разработили концепция за интелигентни видео приложения, предоставящи висока производителност на видео анализа, организиран и комплектован по достъпен начин. Продуктите на Ioimage днес са в помощ на редица правителствени, обществени, военни и търговски организации-клиенти. Благодарение на интелигентните системи за видеодетекция те преобразуват видеонаблюдението в събитийно ориентиран активен процес, чрез използване на мрежови DSP-базирани устройства за засичане, известяване и следене в реално време на заплахи като потенциални нарушители, нежелани и съмнителни превозни средства, предмети и други.
ioibox е революционен нов продукт, осигуряващ високоинтелигентна детекция на движение, разпознаване и проследяване на обекти с използването на конвенционални камери за видеонаблюдение. Системата се базира на DSP цифров анализ на картината, който позволява възприемането на образа от всяка камера в триизмерно пространство с отчитане на реалните размери и разстояния в перспектива. По този начин ioibox прави възможно разпознаването и различаването на обекти – хора, превозни средства, морски плавателни съдове, въздухоплавателни средства в рамките на картина, получена от стандартна видео камера и да алармира при детекция на съответния търсен обект. Към системата могат да бъдат включени и управляеми PTZ камери, които да проследяват автоматично траекторията на засечен обект, като всеки търсен обект може да се дефинира по размер, скорост и посока на движение, което елиминира огромна част от фалшивите алармени сигнали. Модулите разполагат с алармени входове и релейни изходи, което позволява функционално интегриране на системата с други, външни детектори и системи. Всеки алармени сигнал от детектор за движение например, получен в алармения вход на ioibox модула може да предизвика определена реакция – извеждане на алармен сигнал, звукова и/или светлинна сигнализация, обръщане на определена PTZ камера от системата в дадена preset позиция, отваряне/затваряне на врата, бариера и др. Съществено предимство на системата е възможността да работи надеждно при много ниска осветеност, при влошена видимост и при лоши климатични условия – снеговалеж, мъгла, дъжд. Към момента ioibox присъства широко в Израел, САЩ, Европа, системата успешно е интегрирана в широк кръг обекти с необходимост от висока защита срещу проникване като Израелския парламент, военни обекти и правителствени сгради в Израел, ядрени и петролни промешлени обекти в САЩ и Европа.
Всеки ioibox модул може да обслужва определен брой камери (налични са модели за 1, 2, 4 или 8 камери) и да изпълнява една от следните програмируеми функции:


• Детекция и проследяване на обекти;
• Детекция на статични обекти – оставен без надзор багаж, пакети, съмнителни предмети;
• Детекция на липсващи (преместени) обекти – стоки в магазини, предмети в музеи, галерии и т.н.;
• Детекция на неправомерно паркирани превозни средства в дадена зона над определено допустимо време.


Предоставяйки хибридна свързаност, ioibox конвертира аналогово аудио и видео сигнал в MPEG-4 IP стрийм, като едновременно с това подава изходящ аналогов видео сигнал с насложена визуална индикация за засечените обекти и тяхната траектория.
Всеки ioibox модул разполага с Ethernet интерфейс, което позволява изграждането на комплексни мащабни системи за периметрова охрана, включващи множество модули. Управлението и наблюдението на състоянието на системата в този случай се осъществява чрез специализиран софтуер, инсталиран на стандартна компютърна конфигурация. Връзката между компютърната конфигурация за управление и модулите в системата се осъществява чрез стандартна LAN мрежа. Софтуерът позволява визуализация на видеосигнала от всеки модул, настройка на параметрите на системата, визуализация на всеки алармен сигнал от алармените входове на модулите, индикация (звукова и визуална) за детекция на движение.