ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА

Електрически огради ЗА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА


  • Видеонаблюдение -  CIAS - NEMTEK


производител: CIAS
подгрупа: Електрически огради

Електрически сензорни огради


Електрическата сензорна ограда е изградена от проводници, носещи електрически импулси с висок заряд, които предизвикват безвреден за здравето електрически шок у евентулния нападател. Допирът до оградата предизвиква алармен сигнал, който се изпраща до охраната на обекта.


При изграждането на такъв тип ограда като средство за сигурност се взимат предвид особеностите на конкретния обект, които се отразява върху параметрите на оградата – броя проводници, разстоянието между тях, дължината на зоните, интегрирането с други оградни инсталации и др. Проводниците, изграждащи оградата могат да бъдат монтирани в различни конфигурации вертикално или под ъгъл, което да възпрепятства максимално преодоляването на оградата чрез изкоп или чрез прескачане.
Електрическите сензорни огради днес имат широко приложение и могат да обезопасяват частни домове, имения, ферми, индустриални комплекси, заводи, складове, военни и правителствени обекти и всички обекти със строг режим на охрана и нужда от висока степен на защита срещу проникване. Оградата може да бъде монтирана заедно със съществуващи периметрови огради, като надстройка на бетонни стени или като самостоятелна ограда.


Основни характеристики и преимущества:


• Лесна инсталация като интегрирана част от съществуваща ограда или като самостоятелна ограда
• Осигурява физиологическа бариера, която предотвратява/забавя значително времето за проникване
• Предизвиква електро-шок у нападателя
• Действа като надежно средство за детекция на проникване и задейства алармен сигнал, който може да се изпраща автоматично до охранителния персонал на обекта
• Ниски разходи за поддръжка
• Лесна за експлоатация
• При съприкосновение с оградата животните получават електро-шок без да се задейства алармен сигнал, като те се научават да не приближават оградата
• Хората свикват да не приближават оградата
• Действа като самостоятелна ограда, което намалява нуждата от изграждането на конвенционални периметрови огради
• Намалява разходите за охранителен персонал


ЗАБЕЛЕЖКА: НЕ СЕ ПРЕДЛАГА