ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА

Комбинирани бариери ЗА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА


  • Видеонаблюдение -  CIAS - PYTHAGORAS


производител: CIAS
подгрупа: Комбинирани бариери

Интелигентна бариера с две технологии на детекция


PYTHAGORAS е нова система за за периметрова охрана, която е приложима за най-различни условия на околната среда.


PYTHAGORAS в своята стандартна конфигурация съдържа 3 сензора (1 микровълнова и 2 активни инфрачервени бариери). Конфигурацията може да се разшири до максимум 4 сензора с интегриране на допълнителен инфрачервен биоптичен комплект.
Сигналите генерирани от тези различни сензори се насочват към микропроцесор, който оценява информацията и чрез използване на специални „логически правила” избира най-добрите настройки и действие за конкретните условия на средата, в която е инсталиран PYTHAGORAS.


Всъщност PYTHAGORAS, благодарение на много лесната си настройка, е подходящ за всякакви размери площи, които се нуждаят от защита, като се избегнат неудобствата причинени от огради или растения. Повече не трябва да се тревожите за обичайния проблем – ниска сигурност при затруднени атмосферни условия (които възпрепятстват инфрачервената дейност).


PYTHAGORAS ви позволява да извършите всички операции по инсталиране и поддръжка без да използвате никакви инструменти благодарение на аудио-визуалната система за подравняване, оценка и тест за ход.


PYTHAGORAS може да бъде свързан директно с RS 485 интерфейс и да бъде напълно контролиран отдалечено за събиране на данни за аларми.


Технически характеристики:
• Тип сензор: Комбинирана бариера за засичане
• Възприета технология: Микровълнова и 2 активни ИЧ бариери (1 допълнителен ИЧ биоптичен комплект)
• Максимален обхват: 100 м.
• Настройки: AND или OR базирани на дигитален анализ от типа “Fuzzy Logic”
• Изход на аларма: 3 релета RX / 2 релета TX
• Специален изход за аларма: Протокол RS 485 RX+TX