ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА

Микровълнови бариери ЗА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА


  • Видеонаблюдение -  CIAS - ERMO482XPRO


производител: CIAS
подгрупа: Микровълнови бариери

Външни микровълнови бариери с обхват до 500 метра


• ДИГИТАЛЕН АНАЛИЗ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА FUZZY ЛОГИЧЕСКА СХЕМА – FBM
ERMO482XPRO извършва мониторинг на сигнала, сравнявайки го с моделите на поведение, чрез използване на алгоритми, базирани на “fuzzy” логическа схема (fuzzy модели на поведение – fbm), за да се реши/прецени дали сигналът е създаден от реален нарушител или някакъв друг фактор. Размерът, формата и скоростта на изменение на сигнала се измерват продължително и сравняват с предварително зададени типични сигнали. Сензорът е в състояние да разпознава нарушители – ходещи, тичащи, пълзящи или търкалящи се. Всяко събитие, което генерира алармен сигнал или значителна промяна в приемания сигнал се маркира с дата/час в RAM-паметта и може да бъде анализирано в реално време и/или по-късно.


• FUZZY СТРАНИЧНО РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА МИШЕНАТА – F.S.T.D.
При по-дълъг обхват (над 50м), използването на параболична антена ще даде много по-чист сигнал, отколкото устройства, при които се използват елиптични/елипсовидни или планарни антени. В конкретни ситуации, където съществува продължителна интерференция от страната на полето, като например разхлабени, движещи се металически прегради, растителност или други големи паралелни странични движения навлизащи в полето на детекция, е възможно използването на FSTD функция в софтуера. Чрез използването и е възможно да се настрои чувствителността единствено от страната на лъчения модел, или дори изключване на целия анализ на сигнала от страните, при която е навлизането. По такъв начин, можем да имаме лъч, който въпреки, че е физически като нормалния, да се появява като елиптичен/елипсовиден, с различни форми в зависимост от настройката на FSTD, като се поддържа чистота на сигнала, което е предимството на параболичната антена, в сравнение с елиптичната/елипсовидната антена.


• ДИНАМИЧЕН ДИГИТАЛЕН ANTI-MASKING (ПРОТИВ ЗАГЛУШАВАНЕ НА СИГНАЛА)
16-те кварцово управлявани канали на модулация, заедно с динамичен анализ на абсолютната стойност на приемания сигнал, разпознат през време на процеса на инсталация, прави заглушаването (masking) невъзможно и възможна ранната диагностика на потенциални аварии в микровълновите компоненти.


• АВТОМАТИЧНА НАСТРОЙКА СПОРЕД ОБКРЪЖАВАЩАТА СРЕДА
Температурата непрекъснато се проверява за разпознаване на възможни повреди, както и мониторинг (промяна на температурния градиент за период от време) за компенсиране на сигналните разлики, създадени от промените в окръжаващата среда


ИМУНИТЕТ КЪМ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ
Работата на ERMO 482X PRO не се засяга/нарушава от интерференции с/от радарите на летища или от среда, където има мощни военни радари. Реално доказателство за това са многото инсталирани системи за периметрова охрана, използващи CIAS микровълнови бариери, на граждански и военни летища. ERMO 482X PRO работи в х- честотната лента, което дава подобрена обемна защита и по-малка загуба на пространство за пресичане и прескачане на тези, които използват К- честотната лента.


• ПАРАБОЛИЧНА АНТЕНА С ЛИНЕЙНА ПОЛЯРИЗАЦИЯ
Параболичната антена на бариерите от серията ERMO използва линейна поляризация, при което главата може да бъде завъртана на 90, за да се избегнат източниците на интерференция. Допълнително предимство на линейната поляризация е, че получаваният сигнал е по-чист от този получаван при кръгова поляризация. От своя страна кръговата поляризация е добра за предаване на данни на по-голямо разстояние, но не е толкова добра/ефективна като линейната, по отношение на чистотата на сигнала при разпознаване на нарушител. Формите на сигнала са различни в зависимост от FSTD настройката като това поддържа чистотата на сигнала и осигурява предимство на параболичната антена, в сравнение с елиптичната/елипсовидната антена.


• Честота X-band, сертифицирана в много страни и отговаряща на стандартите на ЕС, САЩ и Канада
• Изходна мощност x-band, сертифицирана в много страни и в съответствие със стандартите на Европа, САЩ и Канада
• Обхват 50, 80, 120, 200 m
• Размер на детектирания обект Засича обекти с размерите на човек със среден ръст за всички опити за взломно нарушение (40кг)
• Скорост на движение на засичания обект 0cm/sec – 15m/sec
• Вероятно за разпознаване 0.99 минимум, на базата на съотношение s/n (сигнал:шум)
• Канали на модулация 16 кварцов контрол и управление
• Брой фалшиви сработвания 1бр./на уред/годишно базирано на съотношение s/n
(сигнал:шум)
• Температура da –35C° a +65C
• Алармени изходи 3 релета за аларма, грешка, тампер
• Захранване AC Vca 19Vca
• Захранване DC Vdc 13.8Vdc, 24 Vdc
• Консумация 120mA Tx+Rx
• Специални приложения Налично е приложение против експлозии