ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА

Инфрачервени бариери ЗА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА


  • Видеонаблюдение -  PARADOX - PB-30/PB-60


производител: PARADOX
подгрупа: Инфрачервени бариери

Външни инфрачервени бариери


• Огледално синхронизирани лъчи
• Асферичен тип лещи
• Защита от външна светлина
• Лесна настройка на лъча
• Възможност за настройка на ъгъла в широки граници
• PB-30: обхват 30 м
• PB-60: обхват 60 м