ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА

Инфрачервени бариери ЗА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА


  • Видеонаблюдение -  CIAS - NEWTON PLUS


производител: CIAS
подгрупа: Инфрачервени бариери

Хибридни инфрачервени бариери за външен монтаж


Патентованата технология за двойно преплетено сканиране дава възможност да се интегрират TX/RX във всеки един оптичен модул . Тази технология в съчетание с двоен автоматичен контрол (AGC) дава възможност за компенсация при обработването на постъпващите сигнали за да подсигури безупречно функциониране на бариерата и драстично редуциране на фалшивите аларми.


Вграден инструмент за аудио/визуална настройка
4 каналнa пред-настройваема модулация на кодове за предотвратяване на интерференции между устройствата